ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Immune Globulin 100 mg/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Immune Globulin 100 mg/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431415

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Immune Globulin 100 mg/ml, 50ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J06BA02

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of multifocal motor neuropathy, Guillain Barre Syndrome, polymyositis/dermatomyositis

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz