ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Interferon Alfa-2b 3 Million U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Interferon Alfa-2b 3 Million U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431452

تاریخ (date): 1391/02/25

نام دارو (drug name): Interferon Alfa-2b 3 Million U

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L03AB05

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of AIDS-related Kaposi’s sarcoma. Treatment of acute hepatitis B. Treatment of primary malignant brain tumors. Treatment of carcinoma in situ of the urinary bladder. Treatment of chronic delta hepatitis.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz