ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Interferon Beta-1a 12 Million U, 44 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Interferon Beta-1a 12 Million U, 44 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431456

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Interferon Beta-1a 12 Million U, 44 mcg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L03AB07

توضیحات کامل (Full Description): For the systemic treatment of cutaneous malignant melanoma. Treatment of symptomatic patients with AIDS including all patients with CD4 T-cell counts less than 200 cells per mm3. Treatment of acute non-A, non-B hepatitis.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz