ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Interferon Gamma-1b 100 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Interferon Gamma-1b 100 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431461

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Interferon Gamma-1b 100 mcg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L03AB03

توضیحات کامل (Full Description): renal cell carcinoma/chronic granuloma+ous diseasea/delaying time to dieseas progressin in patients with severe, malignant osteoperosisa, diopathic pulomonary fibrosis

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz