ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Iohexol 240 mgI/ml, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iohexol 240 mgI/ml, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431483

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Iohexol 240 mgI/ml, 20ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V08AB02

توضیحات کامل (Full Description): 518 mg/ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz