ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Iopamidol 300 mgI/ml, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iopamidol 300 mgI/ml, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431494

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Iopamidol 300 mgI/ml, 100ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V08AB04

توضیحات کامل (Full Description): **612mg/ml**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz