ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Iron 100mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Iron 100mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431527

تاریخ (date): 1391/05/02

نام دارو (drug name): Iron 100mg/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B03AC

توضیحات کامل (Full Description): **(as isomaltoside 1000)** به شرط تولید داخل کشور از ابتدا

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz