ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Leuprorelin Acetate 3.75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Leuprorelin Acetate 3.75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87431600

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Leuprorelin Acetate 3.75 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L02AE02

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of central precocious puberty.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz