ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Lidocaine Hydrochoride 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine Hydrochoride 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431654

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Lidocaine Hydrochoride 5%

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): INTRASPINAL

دسته دارو (ATC Code): N01BB52

توضیحات کامل (Full Description): (Lidocaine HCl 5%+Dextrose 7.5%)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz