ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Lidocaine/Epinephrine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine/Epinephrine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431657

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Lidocaine/Epinephrine

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): N01BB52

توضیحات کامل (Full Description): (Lidocaine HCl 20mg+Epinephrine (As Bitartrate) 12.5 mcg)/ ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz