ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Magnesium Sulfate 20%, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Magnesium Sulfate 20%, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431710

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Magnesium Sulfate 20%, 10ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A12CC02

توضیحات کامل (Full Description): **7H2O**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz