ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Meglumine Compound 60%, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Meglumine Compound 60%, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431737

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Meglumine Compound 60%, 20ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V08AA01

توضیحات کامل (Full Description): Meglumine Diatrizoate 52.1%+Sodium Diatrizoate 7.9%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz