ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Meropenem (As Trihydrate) 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Meropenem (As Trihydrate) 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER

کد دارو (drug code): 87431773

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Meropenem (As Trihydrate) 1 g

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01DH02

توضیحات کامل (Full Description): Management of acute pulmonary exacerbations, in cystic fibrosis patients, due to respiratory tract infection with susceptible organisms.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz