ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87431864

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): N05CD08

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of bouts of increased seizure activity in selected refractory patients with epilepsy who are on stable regimens of anti-epileptic drugs and who require intermittent use of midazolam

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz