ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز EXTENDED RELEASE Octreotide,(As Acetate) 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Octreotide,(As Acetate) 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER,EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87432038

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Octreotide,(As Acetate) 20 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION,POWDER,EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H01CB02

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of acromegaly. Treatment of diarrhea associated with vasoactive intestinal peptide tumors (VIPoma). Treatment of severe diarrhea and flushing associated with malignant carcinoid tumors.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz