ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SOLUTION Olanzapine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olanzapine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432045

تاریخ (date): 1392/03/21

نام دارو (drug name): Olanzapine 10 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): N05AH03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz