ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز FOR SUSPENSION Paclitaxel 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Paclitaxel 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87432102

تاریخ (date): 1392/06/12

نام دارو (drug name): Paclitaxel 100 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01CD01

توضیحات کامل (Full Description): Albumin band (Nano)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz