ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Paclitaxel 6 mg/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Paclitaxel 6 mg/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432101

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Paclitaxel 6 mg/ml, 50ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01CD01

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of AIDS-related Kaposi’s sarcoma. Treatment of non-superficial urothelial cancer

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz