ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Peginterferon Alfa-2a 360 mcg/ml, 0.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Peginterferon Alfa-2a 360 mcg/ml, 0.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432130

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Peginterferon Alfa-2a 360 mcg/ml, 0.5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L03AB11

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of chronic myelogenous leukemia. Treatment of renal cell carcinoma.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz