ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Penicillin G procaine 800,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin G procaine 800,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87432148

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Penicillin G procaine 800,000 U

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01RA01

توضیحات کامل (Full Description): Potassium Penicillin G 200,000U+ Procaine Penicillin G 600,000U

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz