ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Piperacillin    2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Piperacillin    2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87432231

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Piperacillin    2 g

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01CR05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz