ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Pneumococcal Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pneumococcal Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432242

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Pneumococcal Vaccine

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J07AL02

توضیحات کامل (Full Description): **Polyvalent**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz