ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Poliomyelitis Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Poliomyelitis Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432244

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Poliomyelitis Vaccine

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J07BF03

توضیحات کامل (Full Description): ** Trivalent Killed (Salk)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz