ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Procainamide Hydrochloride 100 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Procainamide Hydrochloride 100 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432328

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Procainamide Hydrochloride 100 mg/ml, 10ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): C01BA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz