ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Promethazine Hydrochloride 25 mg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Promethazine Hydrochloride 25 mg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432344

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Promethazine Hydrochloride 25 mg/ml, 2ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): R06AD02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz