ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Prostaglandin E1 0.5 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prostaglandin E1 0.5 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432363

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Prostaglandin E1 0.5 mg/ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): C01EA01

توضیحات کامل (Full Description): (Alprostadil):Treatment of severe peripheral arterial occlusive disease (critical limb ischemia) in patients where other procedures, grafts or angioplasty, are not indicated.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz