ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Rabies Immune globulin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rabies Immune globulin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432403

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Rabies Immune globulin

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J06BB05

توضیحات کامل (Full Description): **(Human)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz