ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Ritodrine 10 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ritodrine 10 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432457

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ritodrine 10 mg/ml, 5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): G02CA01

توضیحات کامل (Full Description): **(Hydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz