ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Rituximab 10mg/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rituximab 10mg/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432460

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Rituximab 10mg/ml, 50ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01XC02

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of immune thrombocytopenic purpura Treatment of non-Hodgkin’s B-cell lymphoma. Treatment of chronic lymphocytic leukemia

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz