ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87432587

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced)

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H01AC01

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of short stature in patients with Noonan syndrome Treatment of short stature associated with Turner’s syndrome. Adjunct for the induction of ovulation in women with infertility due to hypogonadotropic hypogonadism or bilateral tubal occlusion or unexplained infertility, who are undergoing in vivo or in vitro fertilization procedures.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz