ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Spectinomycin 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Spectinomycin 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87432597

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Spectinomycin 2 g

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01XX04

توضیحات کامل (Full Description): **(As Dihydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz