ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Streptozocin 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Streptozocin 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87432611

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Streptozocin 1 g

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): L01AD04

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz