ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide (15-25) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide (15-25) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87432665

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Technesium [99mTc]Tyrosine Octreotide (15-25) mCi

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS BOLUS

دسته دارو (ATC Code): V09

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست راديو داروها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz