ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87432666

تاریخ (date): 1389/10/25

نام دارو (drug name): Technetium (99mTc) EDDA-tricine-HYNIC-bombesin (15-20) mCi

شکل دارویی (dosage form): INJECTION,POWDER LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V09

توضیحات کامل (Full Description): For Diagnostic Use

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz