ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Technetium [99mtc]Pertechnetate 400 mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]Pertechnetate 400 mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432683

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]Pertechnetate 400 mCi

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS BOLUS

دسته دارو (ATC Code): V09FX01

توضیحات کامل (Full Description): **Generator**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست راديو داروها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz