ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Teicoplanin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Teicoplanin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87432693

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Teicoplanin 200 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): J01XA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz