ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Teriparatide 250 mcg/ml, 2.4 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Teriparatide 250 mcg/ml, 2.4 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, Prefilled Disposable Pen

کد دارو (drug code): 87432713

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Teriparatide 250 mcg/ml, 2.4 ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, Prefilled Disposable Pen

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): H05AA02

توضیحات کامل (Full Description): Diagnostic agent to assist in establishing the diagnosis in patients presenting with clinical and laboratory evidence of hypocalcemia due to either hypoparathyroidism or pseudohypoparathyroidism. Treatment of idiopathic osteoporosis.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz