ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Thyrotropin Alfa 1.1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thyrotropin Alfa 1.1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

کد دارو (drug code): 87432752

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Thyrotropin Alfa 1.1 mg

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): V04CJ01

توضیحات کامل (Full Description): در بیمارستانهای دارای مراکز تخصصی تشخیص سرطان

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan) فهرست داروهاي با دسترسي خاص

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz