ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Vancomycin (As Hydrochloride)    1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vancomycin (As Hydrochloride)    1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,

کد دارو (drug code): 87432892

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Vancomycin (As Hydrochloride)    1 g

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A07AA09

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz