ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Vitamin D3 300,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin D3 300,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432938

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Vitamin D3 300,000 U

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): A11CC05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz