ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Vitamin K1 2 mg/ml, 0.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin K1 2 mg/ml, 0.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION

کد دارو (drug code): 87432944

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Vitamin K1 2 mg/ml, 0.5ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): B02BA01

توضیحات کامل (Full Description): **(Phytonadione )**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz