ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز LOTION Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION

کد دارو (drug code): 87430367

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1%

شکل دارویی (dosage form): LOTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D07AC01

توضیحات کامل (Full Description): w/w or w/v **(as Valerate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz