ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز LOTION Titanium Dioxide + مشخصات کامل

نحوه مصرف Titanium Dioxide به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION

کد دارو (drug code): 87432762

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Titanium Dioxide

شکل دارویی (dosage form): LOTION

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D02AB

توضیحات کامل (Full Description): Titanium Oxide 3.6% + Zinc Oxide 14%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz