ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Bacitracin 500 U/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bacitracin 500 U/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87430324

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Bacitracin 500 U/g

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): D06AX05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz