ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Betamethasone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Betamethasone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87430368

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Betamethasone 0.1%

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D07AC01

توضیحات کامل (Full Description): **(As Valerate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz