ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Ciprofloxacin 0.3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 0.3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87430620

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ciprofloxacin 0.3%

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S03AA07

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz