ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Fluocinolone Acetonide 0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluocinolone Acetonide 0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87431167

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Fluocinolone Acetonide 0.025%

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D07AC04

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz