ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Menthol Salicylate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Menthol Salicylate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87431764

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Menthol Salicylate

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): M02AC

توضیحات کامل (Full Description): Methyl Salicylate 15%+Menthol 10%

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz