ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Menthol/Zinc oxide/Calamine (0.44/20.625/10)g/100g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Menthol/Zinc oxide/Calamine (0.44/20.625/10)g/100g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87431765

تاریخ (date): 1389/7/17

نام دارو (drug name): Menthol/Zinc oxide/Calamine (0.44/20.625/10)g/100g

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): TOPICAL

دسته دارو (ATC Code): D02AB

توضیحات کامل (Full Description): (Menthol 0.44 g + Zinc oxide 20.625 g + Calamine 10 g)/100g به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz