ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز OINTMENT Mupirocin 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mupirocin 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT

کد دارو (drug code): 87431922

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Mupirocin 2%

شکل دارویی (dosage form): OINTMENT

راه مصرف (route of admin): NASAL

دسته دارو (ATC Code): R01AX06

توضیحات کامل (Full Description): **(As Calcium)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz